Ga naar hoofdinhoud

Sinds de inwerkingtreding van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (hierna: Besluit) op 1 januari 2021 wordt van de verhuurder actief handelen verwacht wanneer er betalingsachterstanden ontstaan bij de huurder. Waar voorheen te doen gebruikelijk was om direct over te gaan tot sommeren en procederen, is een sociale aanpak thans het procedé.

Het Besluit

De wetgever heeft met het Besluit beoogd om problematische schulden te voorkomen. Volgens de wetgever is het wenselijk dat de gemeente – na een melding in het kader van het Besluit – hulp kan bieden om verdere schulden te voorkomen.

In de praktijk wordt van de verhuurder verlangd om de navolgende stappen te doorlopen (zie tevens artikel 2 van het Besluit):

  1. Inspanningen leveren om persoonlijk in contact te treden met de huurder om hem te attenderen op de mogelijkheid om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  2. De huurder wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening;
  3. Ten minste één schriftelijke herrinering (sommatie) sturen over de huurachterstand, waarbij de verhuurder heeft aangeboden om met schriftelijke toestemming de contactgegevens van de huurder aan de gemeente te verstrekken.
  4. Als de huurder op de schriftelijke herinnering niet, of niet afwijzend reageert, dan kan de verhuurder overgaan tot het melden van schulden bij de gemeente.

Het niet-melden van de huurachterstand wordt door het Besluit niet gesanctioneerd. Dit neemt echter niet weg dat de rechter de vroegsignalering van schulden kan betrekken bij de afweging of een vordering tot ontruiming kan worden toegewezen.

Het vonnis in kort geding van de kantonrechter te Limburg van 4 april 2022 (ECLI:NL:RBLIM:2022:2597) maakt de gevolgen van het niet-naleven van het Besluit pijnlijk duidelijk.

De kantonrechter te Limburg rekende het een sociaal verhuurder zwaar aan dat hij zich geen moeite had getroost om de huurder te benaderen, althans het dossier gaf daarvan geen blijk. Een melding in het kader van het Besluit werd pas op de ochtend van de zitting gedaan. De kantonrechter overwoog dat om die reden van een “vroegsignalering” moeilijk gesproken kon worden. De kantonrechter wees de vordering tot ontruiming dan ook af.

Wat u kunt doen

Om een gelijkluidend oordeel als van de kantonrecher d.d. 4 april 2022 te voorkomen, is het raadzaam om de stappen uit het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening te doorlopen, waaronder het melden van huurachterstand bij de gemeente.

Neem voor meer informatie omtrent huurkwesties (ontbinding, ontruiming, incasseren huurachterstand) vrijblijvend contact op met Van der Leeuw Advocatuur. Onze advocaten staan u graag te woord.

mw. J.A.M. Sampers

Laat een reactie achter