Ga naar hoofdinhoud

Meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen worden in Nederland geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Binnen de huidige regelgeving is het enkel erkennen van het kind onvoldoende om ook gezag te verkrijgen. Voor die gevallen geldt dat de ouders gezamenlijk gezag dienen aan te vragen. Het gezamenlijk aanvragen hiervan verloopt echter niet altijd zonder slag of stoot en de nodige verwarring rondom de wettelijke regelgeving leidt regelmatig tot onwenselijke situaties.

De huidige regelgeving rondom het verkrijgen van gezag wordt met ingang van 1 januari 2023 gewijzigd. De wetgever beoogt met deze wijziging meer duidelijkheid te bieden. De wijziging ziet op het verkrijgen hiervan door het enkel erkennen van het kind. Dit betekent dat ongehuwden en niet-geregistreerde partners automatisch met ouderlijk gezag worden belast. Het is voor de ongehuwde en niet-geregistreerde partner dus niet langer meer nodig om, naast de erkenning, ook het gezag aan te vragen.

Let op: heeft de erkenning (nog) niet plaatsgevonden vóór 1 januari 2023, dan dient u de gezagsverhouding nog aan te vragen. U regelt deze aanvraag via rechtspraak.nl.

Heeft u vragen over de erkenning van uw kind dan wel over het verkrijgen van gezag, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Van der Leeuw Advocatuur te Roermond. We staan u graag te woord.

mw. mr. D. Klinkers

Laat een reactie achter