Ondernemingsrecht

Van der Leeuw Advocatuur fungeert graag als sparringpartner voor de ondernemer. Het maakt daarbij niet uit of u al door de wol geverfd of startup bent. Het tijdig inwinnen van advies achten wij van groot belang, dit ter voorkoming van kostbare procedures.

Van der Leeuw Advocatuur adviseert en procedeert in bestuurdersaansprakelijkheid, faillissementskwesties (uitwinning van zekerheidsrechten, o.a. hypotheekrecht of pandrecht) en overeenkomsten van opdracht en aanneming van werk. Daarnaast staan we u met raad en daad bij in eventuele geschillen met de overheid. De incasso van (en het verweer voeren tegen) vorderingen en het opstellen en toetsen van contracten is uiteraard ook onderdeel van onze praktijk.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Contact opnemen