Arbeidsrecht

Veel facetten van het arbeidsrecht kunnen leiden tot een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Van der Leeuw Advocatuur staat werkgevers en werknemers bij. Een snelle en praktische oplossing kan vaak worden bereikt door een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Daarnaast wordt het voeren van (verweer in) gerechtelijke procedures niet geschuwd.

Regelmatig worden zaken als ontslag, reorganisatie, (langdurige) ziekte, loondoorbetaling, disfunctioneren en het relatiebeding/concurrentiebeding door Van der Leeuw Advocatuur behandeld. Ook het opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten of reglementen behoren tot de werkzaamheden met betrekking tot arbeidsrecht.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Contact opnemen