Onze dienstverlening is het leveren van maatwerk. We begrijpen dat uw belangen daarbij op de eerste plaats komen. Ook in onze tarieven leveren wij maatwerk. Zo maken wij een inschatting van de hoeveelheid tijd die wij naar verwachting nodig hebben om tot het door u gewenste resultaat te komen. Verder kijken wij naar de omvang van uw belangen en houden we rekening met de spoedeisendheid van de zaak.

Tarieven

Uurtarief
€ 225,- per uur
(€ 285,86 inclusief 21% BTW en 5% kantoorkosten).

Fixed fee
Door het maken van bovenvermelde inschatting zijn we in staat om een fixed fee aan te bieden. Door deze vaste prijs als maximumtarief weet u op voorhand waar u aan toe bent. We zullen de mogelijkheid tot het overeenkomen van een maximumtarief vooraf met u bespreken.

Rechtsbijstandverzekering

Wij kunnen ook voor u optreden als u een rechtsbijstandverzekering heeft. Volgens het Hof van Justitie heeft een rechtsbijstand verzekerde recht op het kiezen van zijn of haar eigen rechtshulpverlener en hoeft hij of zij geen genoegen te nemen met de door de verzekeraar voorgestelde jurist, in het geval van een procedure. De verzekeraar dient in beginsel dekking te verlenen voor de kosten van uw advocaat. Wij kunnen met uw rechtsbijstandsverzekeraar overleg voeren tot overname van uw zaak.

Onvermogen/pro-deo

Ons kantoor kan u bijstaan indien u zelf niet in staat bent om de kosten van rechtsbijstand te dragen. Daarvoor gelden inkomensnormen die u kunt raadplegen op www.rvr.org. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen betaalt u een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage dient u aan ons kantoor te voldoen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.