Erfrecht

Er zijn een veelheid aan juridische geschillen die kunnen ontstaan na het overlijden van een naaste bij het aanvaarden, vereffenen en verdelen van een nalatenschap. De voorbeelden zijn talrijk: de uitleg of geldigheid van een testament, de benoeming van een executeur, onterving en de legitieme portie, schenkingen, legaten, vaststelling van de omvang van de nalatenschap en/of boedelverdeling.

Van der Leeuw Advocatuur staat voor een adequate juridische dienstverlening bij erfrechtelijke aangelegenheden. Een en ander zodat u in staat wordt gesteld om zich te richten op de verwerking van het overlijden.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Contact opnemen