Bestuursrecht

Indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid kunt u een bezwaarschrift indienen. De voorbeelden zijn legio: de Arbeidsinspectie, de Voedsel- en Warenautoriteit of de gemeente legt een boete of maatregel op, een vergunning wordt geweigerd, de gemeente wil handhaven en heeft u bestuursdwang aangezegd of uw bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet wordt niet toegekend, ingetrokken of teruggevorderd.

Van der Leeuw Advocatuur kan voor u als gemachtigde optreden.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Contact opnemen