Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Uw relatie, vermogen en kinderen worden beheerst door het personen- en familierecht dat betrekking heeft op juridische, maar ook financiële aspecten. Denk daarbij onder andere aan echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, verdeling van huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, afwikkeling van de beëindiging van samenwoning, kinderalimentatie en partneralimentatie en geschillen omtrent de invulling van ouderlijk gezag, contactregeling en/of afstamming.

Van der Leeuw Advocatuur is behulpzaam in het opstellen van het ouderschapsplan en (echtscheidings)convenant.

Het ouderlijk gezag en de omgang met kinderen is na echtscheiding vaak onderwerp van discussie. Daarbij kunt u te maken krijgen met derden, zoals Bureau Jeugdzorg (ofwel de GI: gecertificeerde instelling) en de Raad voor de Kinderbescherming. Uw kind kan onder toezicht worden gesteld van de instellingen of zelfs uit huis geplaatst worden. Van der Leeuw Advocatuur is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en geeft advies, stelt convenanten en ouderschapsplannen op en procedeert indien nodig.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Contact opnemen