Huurrecht

Van der Leeuw Advocatuur adviseert en procedeert in het huurrecht en staat daarbij zowel huurder alsook verhuurder bij. De huur(bescherming) van bedrijfsruimte, kantoorruimte en woonruimte kent elk haar eigen karakter.

Van der Leeuw Advocatuur adviseert bijvoorbeeld over gebreken, overlast en huurachterstand, en voert (verweer in) gerechtelijke procedures over ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde, alsmede het opschorten van betaling en aanpassing van de huurprijs.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Contact opnemen