Ga naar hoofdinhoud

De coronapandemie, de stijging van energie en grondstofprijzen en een (volgens mij
aanstaande) economische crisis zetten de ondernemer onder druk. Diezelfde
ondernemer is bekend met de ‘zeven mindere en zeven vette jaren’ en zal
doorgaans de mouwen opstropen en een tandje bijzetten in de zeven mindere jaren.
In dat kader zal de drempel om hulp bij schulden te vragen over het algemeen hoog
zijn voor de ondernemer. Om het tij te keren en zo de continuïteit van uw
onderneming en (privé)vermogen te stabiliseren, staat Van der Leeuw Advocatuur u
graag bij. Sanering van schulden voor ondernemers behoort tot onze expertises.

Omvang van de problematiek

Veel zelfstandigen verkeren in een zware tijd en hebben hun reservebuffers moeten
inzetten. Ze hebben schulden gemaakt of geld geleend van familie, vrienden en
informele netwerken. De financiële buffers waren in 2020 bij ongeveer een derde van
de zelfstandigen kleiner dan €10.000,- (CBS, p. 2). Bijna 400.000 ondernemers
hebben de Belastingdienst om uitstel van betaling gevraagd. Bovendien staat nog
€20,5 miljard aan uitgestelde belasting open (Kamerbrief, p. 2). Het aandeel van
zelfstandigen dat afhankelijk was van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (ook wel Tozo) daalde wel van 18% in september 2020 tot 3,5% in juni
2021 (ABN Amro). Zo’n 17.000 zelfstandigen deden afgelopen jaar constant een
beroep op de overbruggingsregeling, omdat ze zonder overheidshulp niet konden
rondkomen (NOS).

Sinds 2012 is de gemeente verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. De
gemeentelijke schuldhulpverlening kan de komende jaren een grote toestroom van
zelfstandigen met geldproblemen en problematische schulden verwachten
(binnenlandsbestuur.nl). De nationale ombudsman deed onderzoek naar de vraag in
hoeverre gemeenten zelfstandigen laagdrempelig toegang bieden tot de
schuldhulpverlening (ombudsman). Dit blijkt per gemeente sterk te verschillen en de
verdeling van verantwoordelijkheden is niet overal even helder. Daar komt bij dat
ondernemersdienstverlening een vak apart is en gemeenten de nodige kennis niet
altijd in huis hebben. Ik kan me zo voorstellen dat de ondernemer er weinig
vertrouwen in heeft om zich tot de overheid te wenden voor schuldhulp. Niet in de
laatste plaats omdat diezelfde overheid vaak de grootste schuldeiser is.

Oplossing: sanering van schulden voor ondernemers

Ons kantoor biedt hulp aan ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren en
komt met concrete oplossingen, binnen een aanvaardbare termijn. Afhankelijk van de
omvang van de schulden en het aantal schuldeisers, maken we een plan van
aanpak. Na een vrijblijvend gesprek en studie van de uitgevraagde gegevens kunnen
we meestal al snel een indicatie geven over wat er volgens ons nodig is om tot
oplossingen te komen.

Allereerst bekijken we samen met u naar de schuldenproblematiek van uw
onderneming. Het is van belang dat er duidelijkheid is omtrent de hoogte van de
schuldenlast, de soort schulden en de stand van zaken. Daarnaast is het belangrijk
om de toekomst van de onderneming te visualiseren.

Als de schulden dermate hoog zijn, zal het volledig aflossen van de schuldenlast
doorgaans niet langer mogelijk zijn. Sanering van schulden voor ondernemers is een oplossing.
Om schulden te saneren zijn echter wel financiële middelen nodig. Reguliere banken
zullen doorgaans geen kredieten meer verstrekken. Bij voorkeur wordt zoveel
mogelijk gefinancierd vanuit de onderneming. Is dat niet mogelijk, dan zit er niets
anders op dan het gebruik van financiële middelen buiten het bedrijf. De ondernemer
met schulden zal vanuit natuurlijk instinct vrezen voor nog meer schulden. Daarom is
het van groot belang om niet na te denken over de gevolgen op korte termijn, maar
de gevolgen op lange termijn. Een schuldsaneringskrediet hoeft overigens niet groot
te zijn. Afhankelijk van de situatie zijn aanbiedingen aan schuldeisers van 5% van de
totale vordering tegen finale kwijting niet ongebruikelijk. Dit wil zeggen dat u elkaar
niks meer verschuldigd bent.

Van der Leeuw Advocatuur helpt

Heeft u met schulden en denkt u deze niet binnen drie jaar af te kunnen lossen? Laat
Van der Leeuw Advocatuur u helpen! Verzamel alvorens u contact met ons opneemt
de volgende documenten:

  • Uw jaarcijfers van de afgelopen drie jaar;
  • Uw meest recent belastingaangifte;
  • Een actueel overzicht van schuldeisers inclusief saldi.

U kunt rekenen op een laagdrempelige en persoonlijke benadering. Neem contact
met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Graag tot ziens!

mr. R.A.J. van der Leeuw

 

Laat een reactie achter