Ga naar hoofdinhoud

Als een werknemer minder werkt dan het aantal contracturen, is een werkgever dan toch verplicht het volledige aantal uren uit te betalen? Hoe zit dit precies? Aan de hand van een zaak die recentelijk werd voorgelegd aan de kantonrechter in Rotterdam, geven we antwoord op die vraag.

De feiten

In het contract tussen de werkgever en werknemer stond een wekelijkse arbeidsduur van 32 uur vastgesteld voor een brutoloon van € 1.129,91. In werkelijkheid werd de werknemer niet altijd voor de volledige contracturen ingeroosterd, ondanks dat zij wel hiervoor beschikbaar was.

Volgens de werkgever was de werknemer regelmatig afwezig, omdat zij haar moeder in het ziekenhuis bezocht. De werkgever stelt daarom dat de niet gewerkte uren voor rekening van de werknemer komen.

De uitspraak van de kantonrechter

De kantonrechter beantwoordt deze rechtsvraag op basis van artikel 7:628 uit het Burgerlijk Wetboek. Op basis van dat artikel moet de werkgever het salaris betalen ook als de werknemer niet (helemaal) werkt, tenzij het de schuld van de werknemer is dat hij of zij niet werkt. Maar aan wie ligt het dat de uren niet volledig gemaakt zijn? Het is bepalend of de oorzaak voor het niet-verrichten van werk bij de werknemer ligt of bij de werkgever.

Indien een werknemer de in het contract afgesproken uren niet maakt, is het uitgangspunt dat de werknemer alleen recht heeft op het loon als zij bereid is geweest om het werk te verrichten. Voor de dagen waarop de werknemer zelf besloten heeft naar huis te gaan omdat zij overstuur zou zijn, maakt zij dus geen aanspraak op loon.

Verder overweegt de kantonrechter dat de werkgever niet kan verwachten dat de werknemer de hele week beschikbaar is om gaten op te vullen. Zeker niet in een supermarkt die negentig uur per week geopend is, terwijl het aantal contracturen van werkneemster slechts 32 bedroeg.

Conclusie

In beginsel heeft de werknemer recht op het in het contract afgesproken loon. Maar als de werknemer het zelf schuld is dat hij of zij het werk niet kan verrichten, geldt een uitzondering. Denk hierbij aan onwettig verzuim, te laat komen of een gevangenisstraf.

Roostert de werkgever de werknemer bewust minder in? Dan ligt de schuld bij hem en is het volgens de kantonrechter in Rotterdam geen reden om minder loon uit te betalen.

Van der Leeuw Advocatuur helpt u!

Heeft u vragen in de arbeidsrechtelijke sfeer? Neem dan contact op met Van der Leeuw Advocatuur.

mw. bc. J.A.M. Sampers.

Laat een reactie achter