Welkom

bij Van der Leeuw Advocatuur

Aan wie moet de as worden afgegeven?

Over Van der Leeuw Advocatuur

Van der Leeuw Advocatuur voert een groeiende civiele advies- en procespraktijk en verleent rechtsbijstand aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en aan particulieren. Onze advocaten staan voor een laagdrempelige, persoonlijke benadering en deskundig juridisch advies tegen een redelijk tarief.

Het kantoor beschikt over ruime proceservaring. Daar waar een gerechtelijke procedure onvermijdelijk blijkt, staat Van der Leeuw Advocatuur u terzijde. Speerpunten binnen de rechtspraktijk zijn ondernemingsrecht, personen- en familierecht, erfrecht, arbeidsrecht, huurrecht, faillissement en WSNP. Daarnaast treedt Van der Leeuw Advocatuur in het bestuursrecht regelmatig op in bezwaar- en beroepsprocedures tegen de (lokale) overheid.

Lees meer
Van der Leeuw Advocatuur - Team

mr. R.A.J. (Rob) van der Leeuw

De heer mr. R.A.J. (Rob) van der Leeuw heeft in 2014 het kantoor opgericht. Zijn proces- en adviespraktijk richt zich op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

mw. bc. J.A.M. (Juliëtte) Sampers

Mevrouw bc. J.A.M. (Juliëtte) Sampers heeft een brede opleidingsachtergrond. Na haar studie rechten verdiept zij haar kennis in het civiele recht, waarbij het accent ligt op het erfrecht.

Van der Leeuw Advocatuur - Team

mw. mr. D. (Dielke) Klinkers

Mevrouw mr. D. (Dielke) Klinkers volgde de masters Strafrecht en Privaatrecht. Met de brede kennis die zij daarmee heeft verworven, treedt mr. Klinkers in én buiten rechte op in civiele kwesties.

Laagdrempelige, persoonlijke benadering & deskundig juridisch advies tegen een redelijk tarief.